Tham khảo bảng báo giá tại đây: https://goo.gl/eVm6v4